Nasus assassino


Nasus dando hit kill

H-I-T K-I-L-L

=================================